Iniekcje ciśnieniowe

Iniekcja ciśnieniowa – jest sposobem na:

– naprawę konstrukcji betonowych ( rys, spękań)

przepony poziome przed podciąganiem kapilarnym wilgoci i uszczelnienie konstrukcji                                

– iniekcje kurtynowe, wtórne ( naprawcze) uszczelnienie powierzchniowe budowli przykrytych gruntem

– wypełnianie, wzmacnianie i stabilizacja budowli

– uszczelnienie przerw roboczych i dylatacji w budownictwie

restaurowanie i konserwacja budowli historycznych i pomników

– utwardzanie i stabilizacja gruntu

– wypełnienie pustek w murch