Iniekcja ciśnieniowa – jest sposobem na:

  • naprawę konstrukcji betonowych ( rys, spękań)
  • przepony poziome przed podciąganiem kapilarnym wilgoci i uszczelnienie konstrukcji
  • iniekcje kurtynowe, wtórne ( naprawcze) uszczelnienie powierzchniowe budowli przykrytych gruntem
  • wypełnianie, wzmacnianie i stabilizacja budowli
  • uszczelnienie przerw roboczych i dylatacji w budownictwie
    restaurowanie i konserwacja budowli historycznych i pomników
  • utwardzanie i stabilizacja gruntu
  • wypełnienie pustek w murch