Technologia Naprawy Murów

Brutt Technologies

Nowoczesna metoda wzmacniania, stabilizacji i naprawy murów firmy Brutt Saver.

Brutt Technologies to metoda naprawy uszkodzonych ścian od ponad 25 lat stosowana w krajach Europy zachodniej. W Polsce po raz pierwszy zastosowana została w roku 1999. Służy do wykonywania napraw popękanych ścian i kotwienia murów we wszelkich rodzajach konstrukcji budowlanych, od małych domków jednorodzinnych do dużych obiektów przemysłowych, budynków z płyt prefabrykowanych, konstrukcji mostowych i wielu innych. Z uwagi na swoje zalety szczególnie nadaje się do naprawy murów w obiektach zabytkowych. Najczęściej spotykane przykłady napraw to: naprawy popękanych ścian, kotwienie murów, naprawy nadproży i belek, stabilizacja wyboczonych ścian i wiele innych. Zalety metody to: jej wysoka jakość i trwałość, minimalna ingerencja w strukturę naprawianych obiektów, szybki i prosty montaż, mała uciążliwość dla użytkowników obiektów, w których ma miejsce naprawa murów, odporność na korozję.

Naprawa uszkodzonych ścian z zastosowaniem Brutt Technologies polega na montażu odpowiednio dobranych Saver Profili i zatopieniu ich w zaprawie – Saver Powder we wcześniej wyfrezowanych szczelinach lub wywierconych otworach. Oba sposoby można stosować łącznie. Naprawa murów winna być wykonywana zgodnie z wcześniej opracowanym projektem technicznym obejmującym m.in. ilość, średnice oraz rodzaje profili, miejsca i sposób ich montażu, itp.

Saver Profile – to elastyczne pręty, cięgna i kotwy wykonane ze stali nierdzewnej  o charakterystycznym, śrubowym kształcie. Ich główne zastosowanie to: naprawa uszkodzonych ścian i kotwienie murów. Najczęściej stosowane średnice profili to: 6; 8 i 10 mm.

Saver Powder – to niekurczliwa, elastyczna, dwuskładnikowa zaprawa wykonana na bazie cementu, charakteryzująca się doskonałą przyczepnością w kontakcie z różnymi materiałami. Zaprawa została specjalnie zaprojektowana do współpracy z Saver Profilami.

Wszystkie materiały produkowane są w oparciu o_Normy Europejskie:

  • Saver Profile- Europejska Norma: EN 845-1
  • ZaprawySaver Powder – Europejska Norma: EN 998-2:2004